Trygghet & inga oförutsedda kostnader lönar sig i längden!

Redan vid befintlig alternativt vid köp av ny, begagnad diskmaskin kan du som kund, genom att teckna ett serviceavtal hos oss på Jasteko AB, försäkra dig om att inte få några oförutsedda och överraskande kostnader. En diskmaskin som alltid servas i tid – och av yrkesmän – värderas högt. Det skall vara tryggt att äga och köpa en begagnad diskmaskin där allt fungerar som nytt. Och detta höjer givetvis andrahandsvärdet. Därför finns Jastekos Serviceavtal.

Jastekos Service (ingår för alla våra kunder)

  • Förebyggande Service (Minska risken för ett driftstop)
  • Kontinuerlig funktionskontroll
  • Kontroll av kem dosering
  • Temperatur kontroll
  • Läckage kontroll
  • Jourtjänst alla dagar
  • Reservdels kostnader & ev. arbetskostnad tillkommer

Jastekos Serviceavtal

  • Samma som ovan
  • Betala en månatlig avgift, tänk inte mer på några oförutsedda Arbets- & Reservdels kostnader
  • Ni har 100% koll på Era löpande service & reparations kostnader!

 


Kontakta oss