Jasteko AB

Vi strävar efter att använda miljövänliga produkter och använder så lite skadliga ämnen som möjligt.
Många är idag mer miljömedvetna och ställer krav på oss och våra leverantörer vilket gör att vi står redo med miljöanpassade produkter i alla lägen.
Med vår stora kunskap av kemikalier och matriel så vi beredda för för alla uppdrag. Vi hjälper gärna till med er miljömärkning.

Avfallshantering och återvinning

Allt vårt avfall sorteras och hanteras på rätt sätt.
Miljöfarligt avfall hanteras och destrueras på korrekt sätt.

Transporter och Leveranser

Vi anpassar våra leveranser för att minimera transportsträckor till våra kunder. Packar effektivt för att undvika extra transporter i onödan.

Lagar och förordningar

Vi följer gällande miljölagstiftning och och om möjligt överträffas.
Vi arbetar alltid med att bli bättre på vårt miljöarbete.

Ecolabel_logo_v5 svanen_vitbak