Anrikt diskföretag växlar upp och blir rikstäckande tillsammans med partner

Göteborgsföretaget Jasteko firar 2019 40 år i branschen, och passar samtidigt på att växla upp inför det nya decenniet. Genom att inleda ett samarbete med WashTek, ett norrländsk bolag som expanderat kraftigt senaste åren, skapas möjligheter att nå ut till ett betydligt större geografiskt område.

– Vi är oerhört glada över att ha landat det här samarbetet, säger Dennis Kollberg, vd på Jasteko.

Vi har en gemensam grundfilosofi som innebär att se till att kunderna får professionell och personlig service, något som vi byggt vårt familjeföretag på. Tillsammans med WashTek kommer vi också kunna fortsätta utveckla vårt erbjudande och bli starkare part mot olika leverantörer.

WashTek har sitt ursprung i Norrbotten, och har sedan starten av sin franchiseverksamhet expanderat kraftigt i framförallt norra och mellersta Sverige. Tillsammans med Jasteko på västkusten blir nu bolaget en rikstäckande leverantör vilket innebär en avgörande fördel för vissa kunder.

– I och med samarbetet får vi en helt ny möjlighet att erbjuda bättre service till kedjekunder som gärna arbetar mot en specifik leverantör för sina enheter. WashTek har också precis som oss ett bra rykte och stort förtroende hos kunderna vilket gör att vi kan utvecklas bra tillsammans framåt, fortsätter Dennis.

Gemensamt för WashTek och Jasteko är också den unika kunskap och erfarenhet som finns i bolagen.

– Vi kommer bara att bli starkare tillsammans, och genom vårt kunskapsutbyte kunna utmana de andra aktörerna i branschen ännu mer. Jasteko blir ett bra tillskott till WashTeks erbjudande och vi ser alla möjligheter framåt för att fortsätta växa expansivt, säger Rikard Lindfors, vd WashTek.

Det gemensamma målet för framtiden är att nå en total omsättning på 100mkr inom fem år. Idag omsätter WashTek koncernen 33mkr och Jasteko 16mkr.

 

För ytterligare frågor:

Dennis Kollberg, vd Jasteko: 073-530 26 54

Rikard Lindfors, vd WashTek: 070-240 99 83